Alvarado Dentistes » Estética Dental - Ortodoncia. Pere Martell 15, 1 º B 43001 Tarragona

Cosmètica Dental: Restauracions de composite

La Nanotecnologia també a influït en les resines compostes, lliurant-composites de Nanorelleno que permeten realitzar restauracions (empastaments, carilles, reconstruccions) altament estètiques i harmòniques, gràcies a les tècniques estratificades i les noves llums LED de fotopolimerització.

Els sistemes de composites actuals inclouen tints, tons de dentina, tons altament translucidos, etc.

Tots aquests avenços de les restauracions compostes i ciments, així com de les noves porcelanes han permes la seva realitzacio gracias a les últimes generacions d'adhesius dentaris (estem a la 5a generació) hidròfugs i hidròfils.

També la investigació amb scanners de microscòpia han permès una comprensió més gran de l'adhesió a teixits durs, el seu condicionament i l'obtenció de forces adhesives adequades per suportar les tensions masticatòria.

Emblanquiments   Carilles de porcellana   Fundes ceràmica sense metall  

Utilitzem la tècnica combinada:
clínica - ambulatòria...

Són làmines finíssimes (0.5 - 1.5 mm de gruix) "tipus lents de contacte"...

Quan les dents tenen un deteriorament major s'utilitzen les fundes...

La Nanotecnologia també a influït en les resines compostes...